Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw, poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie Internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) niezbędne jest wypełnienie formularza: "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY". Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://fabrykaprezentow.com.pl/pdf/oswiadczenie-odstapienia-od-umowy.pdf. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

3. Wypełniając formularz "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od Umowy. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

5. Zwrotu należy dokonać na adres: F.H.U. "Monika" Marianna Miśta ul. Kościuszki 45, 42-300 Myszków.

6. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Jednocześnie informujemy, że zwrot towaru nie jest możliwy między przedsiębiorcami.

7. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar, zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt Klienta.