Transport i dostawa Produktów

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

  • - List polecony priorytet Poczta Polska
  • - Przesyłka kurierska
  • - Paczkomat
  • - Paczka w RUCHU
  • - Odbiór osobisty w siedzibie firmy, pod adresem: ul. Kościuszki 45, 42-300 Myszków

4. Za opóźnienia w dostawach nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada.

5. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

6. Początek biegu czasu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem" - od daty złożenia Zamówienia.

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy "odbiór osobisty", Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w czasie do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. Początek biegu czasu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności "przedpłata" a w przypadku wybrania formy płatności "przy odbiorze" - od daty złożenia zamówienia.

8. O gotowości Produktu do odbioru w siedzibie firmy, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektrornicznej lub telefonicznie.